Thursday, June 2, 2011

Mémoires d'un esclave américain - Frederick Douglass


Ligesom Bogbrokken læste jeg om denne sandfærdige beskrivelse af en slaves liv, da jeg læste den nigerianske forfatter Adichies bog En halv gul sol, og ligesom Bogbrokken tænkte jeg, at den absolut måtte være værd at læse. Det er næppe et tilfælde, at Adichie tillægger denne bog en så stor betydning for den fattige dreng, Ugwu, som vil frem i livet - så da jeg ved et tilfælde faldt over den hos Oxfam kastede jeg mig over den franske udgave, som er fra 1980.

Det er en meget barsk beskrivelse af de reelle kår, som slaverne levede under i 1800-tallets USA; et liv, hvor basale begreber som menneskelig værdighed og respekt for medmennesket er ukendte fænomener. Douglass beskriver det i mange afsnit relativt nøgternt for at være så faktuel som muligt - hans bog var jo også et politisk værk, som skulle hjælpe abolitionisterne - og der er derfor ikke lagt meget vægt på fx hans møde med hustruen, som var en fri sort kvinde. Men der er alligevel følelser med - for Douglass kan ikke skrive om sit liv uden at smerten ved de gentagne ydmygelser skinner igennem.

Hans liv var næppe meget forskelligt fra andre slavers indtil han i modsætning til andre lærte at læse og skrive; hans frihedstrang voksede og han forsøgte én gang forgæves at flygte. Han var både på en plantation, men også udlejet som slave med lidt mere frihed - men netop denne frihed viste ham, hvordan livet kunne være... tjene sine egne penge og ikke blot aflevere dem til herren, som en anden luder til en alfons. Så han slap væk - og blev senere en førende fortaler for slaveriet ophør og forkæmper for de sortes rettigheder i USA.

Den danske udgave skulle have en af hans berømte taler som efterskrift til bogen, som han skrev i 1845 som ca. 27-årig - det mangler desværre i den franske ældre udgave. Men alligevel slår det, hvor velformuleret han er i betragtning af, at han lærte at lege med sproget i en fremskreden alder. Det er med rette blevet udråbt til at være en klassiker indenfor sin genre - en biografi og livshistorie, som kaster lys over et temmelig dunkelt kapitel i verdenshistorien!

No comments: