Tuesday, January 29, 2008

Middlesex - Jeffrey Eugenides


Denne bog er flere historier. Der er den græske familiesaga - historien om Calliope's familie, som flygter fra Smyrna i Tyrkiet (i dag Izmir) efter den græsk-tyrkiske krig i 1922. Det er også historien om Calliope selv - og "hendes" 2 liv. Først et liv som pige - og fra 14-års alderen som dreng.

Calliope's bedsteforældre flygter til USA efter Smyrna bliver nedbrændt af tyrkerne. Vi får et kort indblik i deres liv inden dette sker - bror og søster i den lille bjerglandsby. Undervejs på flugten beslutter de at gifte sig uden at fortælle nogen, at de er søskende - en hemmelighed, der får varige konsekvenser for familien. De får 2 børn - en dreng og en pige... men drengen gifter sig med sin kusine. De får også en dreng og en pige.... tilsyneladende!

Man følger familiens historie, som flettes ind i USA's historie med krakket i 1929, 2. verdenskrig, Vietnam-krigen, 1960'ernes raceoptøjer i deres nye hjemby Detroit - det hele iblandet deres ortodokse tros syn på sorte og hvide, på islam i form af den tyrkiske sejrherre, der drev dem fra deres land. Et blændende portræt af USA i det 20. århundrede og ikke mindst som emigrant.

Parallelt med dette følger vi Calliope's historie. Bedsteforældrenes blodslægtskab har medført en kromosomfejl i Calliope, som er hermafrodit. Selvom hun undrer sig over den manglende udvikling sammenlignet med skoleveninderne, er det først som 14-årig efter en ulykke, at man på skadestuen opdager 'problemet'. Calliope bliver nu sendt til en specialist i New York, som efter en del tests afgør, at hun er 'mest' pige. I dette stadie blander sig nemlig en debat om 'arv eller miljø'. Lægen mener, at opdragelsen er udslagsgivende for hvilket køn, der er det fremherskende i dette grænsetilfælde... og ikke generne eller kromosomerne. Calliope fortæller heller ikke lægen, at hun er tiltrukket af piger!

Det er i høj grad en historie om, hvorvidt mennesket kan ændre sig og blive til noget andet, end de var forudset til - bedsteforældrene ændrer status fra grækere til amerikanske emigranter; de ændrer status fra søskende til elskende; Calliope's ændring fra pige til dreng - der er fokus på identiteten og hvad denne betyder for vores liv.

Derudover er bogen spækket med symboler - græsk mytologi og Homer i lange baner! Ilden og fuglen Fønix er gennemgående fra bedsteforældrenes flugt fra et brændende Grækenland i krig til Detroit's raceuroligheder, hvor faderens forretning (identitet) nedbrænder for at genopstå som et nyt grundlag for familiens liv. Der er Calliopes genfødsel!

Calliope er navnet på en græsk muse - musen for episk poesi - og fortælleren af historien. De bor på adressen Middlesex, da 'problemet' bliver opdaget - men befinder Calliope sig ikke også imellem to køn? Bedstemoderen hedder Desdemona - som i Shakespeares værk gifter sig i hemmelighed med Othello, hvori der også indgår en tyrkisk krig på Cypern. Bedstefaderen hedder Eleutherios - som også er synonym for de græske guder Dionysos og Eros. Dyonisos er guden for vin - bedstefaderen åbner en ulovlig bar i kælderen under den amerikanske forbudstid. Eros er som bekendt guden for kærlighed - men også erotik, frugtsommelighed og samleje - de samlejer, som Desdemona frygter på grund af deres familiære forhold. Men derudover også ofte fremstillet som søn af Afrodite og Hermes... som også blev forældre til Hermaphroditos.... og dette er blot få eksempler ud af mange!

En genlæsning af Iliaden - og derefter denne bog igen... og en helt ny fortolkning vil åbne sig er jeg sikker på. Den kan dog også bare læses som en helt fantastisk roman!

--------------------------------------------------------------------

Ce livre est plusiquers histoires en une! Il y a la saga grecque - ou la tragédie plutôt - de la famille de Calliope qui fuit Smyrne - un village grec en Turquie - pendant la guerre gréco-turque de 1922. C'est aussi l'histoire de Calliope elle-même - et de ses deux vies. Elévée comme une fille - elle devient un garçon à l'âge de 14 ans.

Les grands-parents de Calliope arrivent aux Etats-Unis après que Smyrne ait été brûlé par les turques. Nous découvrons au début du livre un court récit de leur vie dans le petit village de la montagne - frère et soeur vivant seuls. Pendant la fuite ils décident de se marier sans le dire à personne - un sécret, qui aura des conséquences pour toute la famille. Ils ont 2 enfants - un garçon et une fille... mais le garçon épouse sa cousine. Eux aussi ont un garçon et une fille.... de toute apparence!

Nous suivons l'histoire de la famille qui s'installe à Détroit. Leur histoire est profondément mêlée à l'histoire du 20ème siècle des Etats-Unis - le krach de 1929, la deuxième guerre mondiale, la guerre du Viêt Nam, les émeutes raciales des années 1960 à Détroit... avec l'influence inévitable de la question des noirs et blancs, de l'islam (le symbole éternel de ceux qui les ont chassés de leur pays). C'est un portrait fantastique de l'histoire des Etats-Unis en tant qu'immigrant.

Parallèlement il y a l'histoire de Calliope. La relation incestueuse des grands-parents a donné une erreur de chromosomes qui se révèle en Calliope. Elle est hermaphrodite! Quoi qu'elle s'étonne de son retard physique par rapport à ses copines de classe, ce n'est qu'à l'âge de 14 ans après un accident que le 'problème' est découvert aux urgences. Elle va voir un spécialiste à New York, qui après un nombre de tests décide qu'elle est plus fille que garçon. Ici se mèle aussi le débat si le genre est determiné par l'éducation ou les gènes. Le médecin pense que c'est l'éducation qui prime - et Calliope ne lui raconte pas sa fascination pour les filles!

C'est donc aussi une histoire de transformation - est-ce que nous pouvons devenir autre chose que ce que la nature/la société nous avait reservé: Les grands-parents grecs deviennent américains; ils deviennent mari et femme au lieu de frangins; Calliope change de fille en garçon - l'identité humaine et son rôle dans nos vies a une grande place dans ce roman.

A part ça le roman est bourré de symboles - la mythologie grecque, Homère... en abondance! Le feu et phénix revient dès le début lors de la fuite des grands-parents d'une ville en feu - pendant les émeutes de Détroit où le restaurant du père (son identité) brûle et des cendres renaissent leur possiblité de commencer une nouvelle vie - et finalement avec la rénaissance de Calliope!

Calliope est aussi le nom d'une muse grecque - la muse de la poésie - et le nom du caractère qui raconte l'histoire. Lors de la découverte du 'problème' de Calliope ils habitent Middlesex - mais Calliope aussi ne se trouve-t-elle pas entre deux sexes? La grande-mère s'appelle Desdémone - qui dans l'oeuvre de Shakespeare se marie en cachette avec Othello et dans ladite histoire il y a aussi une bataille navale turque près de Chypre. Le grand-père s'appelle Eleutherios - un synonyme des dieux grecs Dionysos et Eros..... Dionysos est le dieu du vin - le grand-père ouvre un bar clandestin au sous-sol pendant la période de prohibition. Eros est bien sûr le dieu de l'amour mais aussi de l'attraction, le désir, la fertilité et des rapports sexuels... ces rapports sexuels que Desdémone craint tant par peur de la vengeance divine. Mais aussi souvent presenté comme le fils d'Aphrodite et Hermès.... qui étaient aussi les parents d'Hermaphrodite....
Une relecture de l'Iliade et ensuite du livre donnerait sans doutes des nouvelles interprétations. Mais le livre peut aussi tout simplement être lu comme un très bon roman!

Thursday, January 24, 2008

Le mal du Pays - Patrick Roegiers


  • Fransk
  • 10 December- 24 January
  • 538 pages

Jeg har været noget tid om denne bog - men der er selvfølgelig læst andet indimellem.

Det er ikke en roman, ej heller et opslagsværk i traditionel forstand. Det er opbygget som et leksikon - men med en sjov vinkel til historierne. Det er tiltænkt som en slags belgisk leksikon - men deri indgår også franske forfattere som f.eks. Baudelaire, som har opholdt sig i længere tid i Belgien. Forfatteren har en særdeles udpræget kærlighed til synonymer, som godt kunne væe lidt anstrengende i passager, hvor 1-2 sider blev brugt på 500 måder at sige den samme ting på - uden punktum, komma eller pause!

Men jeg har også lært en hel masse om især belgiske kunstnere - og om Belgien i det hele taget. Selvom den var drøj til sidst....

----------------------------------------------------------------------

J'aurai appris des synonymes en abondance!!! Un livre étonnant dans sa structure - ses angles un peu comiques d'aborder la Belgique. Parfois un peu lourd à traverser avec ces passages à l'infini où il cite toutes les façons imaginables d'appeler une chose.

Je l'ai commencé à la première page et suis allée jusqu'au bout par ordre alphabétique - un vrai travail ;-) Mais j'ai surtout beaucoup appris sur les artistes belges moins connus pour ma part - Ensor, Maeterlinck etc. Reste à aller à leur encontre dans la vraie vie... dans les musées et les librairies. Donc absolument un livre utile auquel je reviendrai en cherchant de l'info mais pas aussi détaillé que lors de cette première lecture. Un bon cadeau utile pour une non-belge!

Thursday, January 10, 2008

For min søsters skyld - Jodi Picoult


Bogen er inspireret af en sand historie - og den er både kontroversiel og gribende! Den 13-årige Anna er en designerbaby - hendes genetiske sammensætning er udvalgt så hun kan fungere som donor for den 3 år ældre søster, Kate, som bliver ramt af en sjælden form for leukæmi som 2-årig. Ingen andre i familien kan fungere som donor, og forældrene beslutter sig derfor for at få dette 3. barn - med henblik på at bruge hende som donor.
Men som 13-årig beder forældrene hende om at donere en nyre til den syge søster - og nu siger Anna stop! Hun lægger sag an mod forældrene - med krav om at opnå medicinsk uafhængighed af forældrene.
Bogen er opdelt i kapitler - fortalt af Anna, faderen (som er brandmand), broderen (som er pyroman), moderen (som fortæller hele familiens historie i tilbageblik), advokaten og dennes ungdomsflamme, som bliver udvalgt til værge for den unge Anna. Selvfølgelig bliver der koblet en kærlighedshistorie på de to sidste personer - men hovedtrækkene er den indflydelse sygdommen har haft på alle i familien. Deres liv har udviklet sig ud fra Kate's sygdom, har gjort dem til de personer de er - med frustrationer, personlige problemer etc.
Anna elsker sin søster, men hun vil også have sit eget liv - og hun ved, at ligegyldigt hvad vil hendes beslutning være fatal. Et moralsk dilemma, som kan sætte tankerne i gang om, hvor man selv ville trække grænsen?
Oversættelsen er desværre utrolig dårlig - hvorfor jeg også foretrækker at læse i originaludgave sædvanligvis. Her kan man 'se' den engelske sætning for sig - og der er flere direkte oversættelsesfejl af f.eks. vendinger som 'Når man taler om djævlen' - som ikke siges således på dansk. Det ødelægger lidt af læseglæden, men det er en hurtiglæst og rørende bog med en absolut overraskende slutning.
----------------------------------------------------------------------------
Cette histoire est basée sur une vraie histoire apparemment. C'est l'histoire de la jeune Anna de 13 ans qui a été mise au monde dans le seul but de servir comme donneur pour sa grande soeur Kate qui est atteinte d'une leucémie depuis l'âge de 2 ans. Ne trouvant pas de donneur possible dans la famille, les parents ont décidé de faire un 3ème enfant pour l'aider.
A 13 ans la soeur rechute dans sa maladie et cette fois on demande à Anna de donner un rein - mais elle ne veut plus. Elle veut vivre sa vie - pouvoir voyager, sortir et ne pas uniquement rester près de la soeur en cas d'urgence. Elle aime sa soeur mais les conséquences sur sa propre vie deviennent trop grandes et elle sait qu'elle n'échappera jamais à ce role de 'sauveur'.
Elle entame alors un procès contre les parents pour obtenir sa liberté médicinale - tout en sachant que quoi qu'il en est le résultat final de ce procès sera fatal pour toute la famille. Une famille qui est déjà déchirée et où tout le monde vit les conséquences de la maladie de Kate. Le grand frère qui n'a pas pu fonctionner comme donneur se sent inutile et devient pyromane. Le père est pompier - un travail où il sait qu'il sauve ce qu'il ne peut pas sauver à la maison.
Le roman est écrit par toutes ces personnes - sauf Kate - ainsi que l'avocat BCBG qui se charge du dossier. On est confronté à des passages vraiment dûrs - un dilemme émotionnel... parce que qui sait comment on reagirait devant une telle décision?
La fin est surprenante dans ce livre assez vite lu - le langage est très facile. Mais il est aussi touchant et les larmes se pressaient à la fin.

Monday, January 7, 2008

Mænd der hader kvinder - Stieg Larsson


Der er vist ikke meget, der kan siges om handlingen i denne bog, som ikke allerede er blevet sagt og skrevet utallige gange i blogs såvel som i pressen. Jeg læste den faktisk på en dag... da jeg startede var jeg dog noget undrende over den massive ros, den har fået. Jeg fandt de første 100 sider træge. Jeg undrede mig over, hvad vi skulle med al den detaljerede information om Wennerström-historien - bortset fra at opbygge personskildringen af Blomkvist.
Det er ikke stor uforglemmelig litteratur i mine øjne - som nogen har udråbt den til. Den er letlæselig og hurtig - ellers havde jeg ikke nået det på en dag - og det er en rigtig god krimi.
Jeg vil ganske givet læse de 2 efterfølgende bind - men først når de kommer som paperback til en overkommelig pris. Jeg er ikke skuffet - men mine forventninger var lige præcis som det viste sig - en god thriller, godt skruet sammen...
-------------------------------------------------------------------------
Ce livre fait partie de la trilogie de l'auteur suédois, Stieg Larsson, dont tout le monde parle. Au début il a fait fureur dans les pays scandinaves - mais depuis que Actes Sud vend le coffret (à 68 €!) il vend bien traduit en français aussi. Ce qui est déjà très très rare pour un auteur scandinave de ce genre.
Justement le genre est différent de Harlan Coben et autres - il touche à des questions de la société moderne. Je ne sais si ça m'aide d'avoir veçu en Suède d'abord mais aussi d'avoir la mentalité nordique? Peut-être comprends-je certains termes plus facilement - je dois regarder une traduction française pour voir.
Ce n'est pas de la grande littérature inoubliable - c'est avant tout un polar. Très bien ficelé et avec plusieurs histoires et des personnages pour le moins étranges. On devine aussi déjà les passés difficiles et tumultueux de Lisbeth Salander - il a écrit en sachant qu'il y aurait une suite. D'ailleurs il n'a rendu le manuscrit qu'en ayant déjà 3 tômes de ce qui devait finir par 10 tômes. Malheureusement il est mort subitement avant même que le roman suédois soit imprimé. Ce qui ne fait qu'accroître le phénomène buzz de ces livres ;-)

Je vais certainement lire les deux tômes suivants - mais attendre qu'ils sortent en format poche en danois. Il faut dire que j'ai terminé les 556 pages en une seule journée - donc le coffret très chèr serait un peu excessif malgré tout.