Saturday, May 24, 2014

La Femme au temps des cathédrales - Régine Pernoud

  • Fransk
  • 382 sider
  • 19.-24. maj
  • Dansk titel: Ikke oversat

Indkøbt på museet for Middelalderkunst i Paris for nogle uger siden, og med hovedet begravet i diverse historiske informationer hele denne uge; det krævede til tider internettet ved hånden, for der er mange informationer at absorbere selv for en aficionado som mig.

Indfaldsvinklen er interessant; i dag er kvinders rolle stort set på lige fod med mandens - der er stadig forskelle i lønninger osv. Vi betragter dette som en relativ ny 'opfindelse' efter kvindernes kamp i det 19. og 20. århundrede for at få stemmeret, og i det hele taget blive betragtet som ligeværdige. Men faktisk har der været århundreder af denne ulighed - for inden da besad kvinden en helt anden rolle. I middelalderen kunne en kvinde udføre et erhverv, og hvis hun blev enke, var det naturligt, at hun overtog mandens rolle i familien. Ikke kun i de adelige familier, hvor man så kvindelige slotsfruer eller dronninger - men også i den lavere sociale klasse.

Bogen er udpræget et universitetsstudie med alt, hvad det indebærer - men virkelig interessant; selvom det ikke er hyggelæsning. Jeg blev rigt belæret om, hvor langt kvindens privilegier gik på den tid. En af årsagerne til de mange 'misforståelser' er den kunst, vi har fra den periode. Ser man en kvinde eller et barn afbildet, er det jo uafvigeligt en jomfru med Jesus-barnet - ligeson mændene var helgener eller opfyldte en anden allegorisk opgave. Man portrætterede ikke almene personer før omkring begyndelsen af det 15. århundrede i fx maleriet af Arnolfini-parret

En spændende og lærerig bog - men nu nupper jeg altså lige lidt letlæselig litteratur!

No comments: