Thursday, March 10, 2011

Les disparus - Daniel Mendelsohn  • French
  • March 5-10
  • 931 pages
  • Dansk titel: De mistede
En bog, jeg virkelig håber vil blive oversat til dansk... en stor stor oplevelse at læse. Men jeg kan også se, at nogle vil finde den ulidelig - det er virkelig en enten-eller-oplevelse!

Daniel Mendelsohn er - som navnet antyder - jøde; han er opvokset i USA med gamle tanter og onkler, som talte yiddisch og i tågede vendinger om dem, der 'forsvandt'. Han interesserer sig allerede som teenager for familiens historie, men først som ung mand begynder han at grave dybere i det. Desværre er flere og flere af de ældre døde, og da bedstefaderen dør, da Mendelsohn er 20 år gammel forsvinder en af hans vigtigste kilder. Han lader det ligge i nogle år, men slipper det aldrig helt - og endelig en dag beslutter han sig for at ville finde sandheden.

Bedstefaderens bror forsvandt under 2. verdenskrig fra en lille by i Polen sammen med sin kone og fire døtre ifølge familiens historier. Blot ved ingen præcis hvordan eller hvornår ligesom der er tvivl om de fire døtres navne og alder, da resten af familien var i USA. Men der findes breve i familiens arkiver, som er skrevet i krigens første år, hvor grandonklen Schmiel skrev til den amerikanske familie for at få hjælp. Økonomisk hjælp men også hjælp til at få en eller flere af de unge døtre ud af landet, da nazisterne rykkede ind. Mendelsohn har selvsagt ikke svarene til de breve, men noget i familiens historier tyder på, at der har været en konflikt, som ingen taler om.

Som 40-årig tager han derfor til Polen tilbage til den lille landsby, hvor de boede og forsvandt fra i håbet om at finde overlevende fra krigens tid. Byen var dengang beboet af jøder og ukrainere; men jøderne blev stort set alle udryddet i flere razziaerne foretaget af tyskerne. Alligevel lykkes det ham igennem flere års rejser i Polen, Australien, Sverige, Danmark osv. at finde enkelte overlevende, som giver ham forskellige versioner af familiens historie. Ingen kan med sikkerhed fortælle ham, hvor mange døtre, der var - nogle mener, at den ene var gravid med en polsk katolsk dreng; andre, at tre døtre samt moderen blev sendt i gaskamrene og atter andre, at nogle af familien gemte sig sammen med modstandsbevægelsen i bjergene. Problemet er, at samtlige overlevende gemte sig i kældre eller loftsrum, og ikke så familien forlade byen - de hørte selv kun rygter efter krigens afslutning, og da de heller ikke er vårunger længere, kniber det med hukommelsen om detaljerne.

Mendelsohn giver dog ikke op - han affinder sig med, at han sikkert aldrig finder sandheden eller stedet, hvor det skete; men til allersidst finder han alligevel nøglen til hele mysteriet - som ikke skal afsløres her!

Bogen er samtidig opdelt i forskellige afsnit, som alle drager paralleller til historier fra Torahens Første Mosebog også kendt som Genesis; blandt andet historien om Syndefaldet men også Kain og Abel, som viser sig at have skræmmende ligheder med hans egens families historie. Disse dele kan i starten virke irrelevante og lange, da han bruger en del tid på et fortolke to berømte Torah-fortolkeres kommentarer. Det er selvfølgelig sværere tilgængeligt for en ikke-jøde, men som bogen skrider frem giver det uendelig mening.

Det er en lang bog; der er utroligt mange detaljer men på intet tidspunkt gentager han sig selv og går i cirkler. Han opbygger samtidig bogen, så der er en reel overraskelse på de sidste sider som i en krimi, og man er fanget fra første side af denne søgen efter sandheden om familien. En stor læseoplevelse!

No comments: