Monday, January 30, 2012

Margrete den Første - Vivian Etting


  • Dansk
  • 27.-30. januar
  • 316 sider
Jeg synes selv, at jeg gjorde lidt af et kup, da jeg i juleferien i Danmark fandt denne smukke bog nedsat til blot hundrede kroner. Muligvis et marketingskneb fra forlagets side, som har regnet med en stigende interesse for kvindelige danske regenter op til den anden Margret(h)es jubilæum umiddelbart efter jul. Under alle omstændigheder er det en smuk bog i kvalitet - flot papir, fine illustrationer og dejlig tyk indbinding, som så gør den totalt uegnet til transportlæsning.

Men indholdet var så en helt anden snak! Jeg var meget meget tæt ved at give op - og jeg er ellers normalt umådeligt glad for såvel historiebøger samt biografier. Men en biografi kræver jo som bekendt, at man har noget at basere sin viden på - og i dette tilfælde er det forbavsende lidt udover nogle tyske krøniker og andre referater af fx Kalmarunionens indførelse. Om personen Margrete bag er der reelt set kun to breve, der kan tillægges hende officielt. Det er altså hendes politiske handlinger og krige, vi får indblik i - og temmelig overflødige beskrivelser af liv og levned af forskellige personer i hendes omgangskreds.

Ved nærmere eftersyn bærer bogen dog også en anden undertitel, som dog ikke figurerer på omslaget - nemlig OG HENDES SAMTID. Flere kapitler i bogen er således helliget litteraturen, kunsten, verdensopfattelsen og levevisen i den danske middelalder. Om det så er relevant i en biografi om en dronning kan diskuteres?

Det er interessant, hvis bogen er skrevet som eksempelvis undervisningsmateriale til en målgruppe, som ikke kender til emnet. Men dertil er den dog for teknisk på alt for mange områder; men alligevel for overfladisk til personer med indgående kendskab til emnet. Ikke, at jeg regner mig selv for en sådan - men da den i forordet nævner fagfolk, må de anses som værende en målgruppe - og da forfatteren er historiker er dette også nærliggende. Men så skal man ikke udgive i bredden som her - der er en tydelig forvirring over, hvem man egentlig henvender sig til.

Biografier af denne art er svære i og med, at meget henhører under spekulationer og personlige fortolkninger. Vivian Etting kommenterer da også på tidligere historikeres fortolkninger, og er i en del tilfælde uenig. Det kommer dog uden nogen form for analyserende forklaring på årsagen til dette, og virker alt for personligt - og ikke mindst i lyset af, at alle de andre er mandlige historikere, og Etting givetvis har en kvindes beundring for en kvindes bedrifter.

Det hele sammensat var det en lidt tung omgang, som manglede den peps og energi, som gør en moderne biografi spændende. Dertil kom en række for mig totalt uforståelige - og gentagne - stavefejl; som fx når Etting optil flere steder skriver om centrer! Totalt uacceptabelt, når man er nået til tredje oplag! Ligeledes er der flere episoder og citater, som genbruges op til 4-5 gange i løbet af bogen - uden tvivl fordi, der eksisterer så få. Men det er desværre ikke en passabel undskyldning, og det overordnede indtryk er temmeligt skuffende i forhold til forventningerne.

No comments: