Tuesday, June 2, 2009

1434 - Gavin Menzies


  • English
  • May 21-30
  • 368 pages
  • Dansk titel: Ikke oversat
  • Titre français: Pas traduit
  • Webpage: http://www.1434.tv/

1434 er i en vis forstand efterfølgeren til 1421 af samme forfatter, hvor han videreudviklere sine teorier om opdagelsen af Amerika og de kinesiske flåders rejser i starten af det 15. århundrede. 1434 fokuserer delvist på den samme problemstilling - nemlig, hvordan kan Columbus påstå, at have opdaget Amerika, når der beviseligt fandtes kort fra før 1492, hvor området optræder.

Hans undersøgelser er ikke overfladiske og det krævede faktisk en hel del hovedgymnastik og koncentration at komme igennem bogen (tilmed afbrudt af fire dage i Paris.) Ligesom i den første bog bruger han meget plads på at forklare kinesernes totale overlegenhed i forhold til europæerne specielt, hvad angik astronomi og kortlægning ved hjælp af læsning af sol og måne. Europa var netop på vej ud af den mørke middelalder - men Kina havde allerede uanede ressourcer og viden inden for mange felter. Deres kejser, som i flere hundrede år, havde haft flåder sejlende i handelsøjemed, beslutter sig for at sende en mission til Firenze med det formål at oplyse 'barbarerne med de lange næser' om deres kolossale viden. Det var derfor forventet, at vi skulle vise dem den ære det tilkom dem ved at returnere til Kina og hylde deres enestående kejserdømme.

Menzies' påstand er blandt andet, at Leonardo da Vinci's velkendte tegninger af helikoptere, faldskærme og diverse andre maskiner 'blot' er kopier af tegninger i kinesiske bøger, som blev givet som gave til pavehoffet for at vidne om kinesernes kunnen. Det er en vovet påstand, som nok kan vække røre - ligesom 1421 satte spørgsmålstegn ved Columbus heltebedrifter. Hans research er dog ualmindelig grundig, selvom det forbløffende nok ikke er noget, man derudover har hørt meget om i pressen - men det underbygges i mange tilfælde af DNA-tests, som viser typisk asiatisk DNA i befolkningsgrupper på den amerikanske eller canadianske kyst.

En anden af hans teser i denne bog er, at kineserne medbragte al den viden, som gjorde udslaget for renæssancen i Europa, som primært startede i Italien, men hurtigt spredte sig. Han beskriver blandt andet indflydelsen i arkitektur og maleri - med forståelsen for perspektiv, som enhver, der har set malerier fra det 14. århundrede ved mangler i høj grad. Han fremhæver især Leon Battista Alberti's værk 'Della Pittura', som jeg vist tror må på læselisten!

Hans bøger er ikke underholdning - det gik langsomt fremad med mange noter og sidespring til andre bøger; men det er til gengæld skønt at kunne lukke en bog og have lært så meget; og der er masser af ekstra læsestof at lære af på hjemmesiden heldigvis.

-----------------------------------------------------------------------


No comments: