Tuesday, August 12, 2008

Rosen og Stjernen - Elisabet Holst


  • Danish
  • August 6-9
  • 384 pages
  • Titre français: Pas traduit

Jeg kan godt lide historie - jeg kan især godt lide denne periode! Dansk adelshistorie fra det 16. århundrede. Men som med alle historiske romaner er de kun læseværdige hvis de er troværdige!

En del research under læsningen uddybede visse ting i denne roman om den danske adelige Karen Gyldenstjerne, som er født i 1544, som datter af en adelsmand. Hun bliver senere gift med Holger Gyldenstjerne, senere rigsmarsk - og igennem hele bogen møder man personligheder, som prægede denne del af Danmarkshistorien: Birgitte Gøye, Tycho Brahe, Ellen Marsvin....

Bogen giver desuden et fremragende tidsbillede af levevilkårene på denne tid. De mere praktiske dagligdags detaljer, som jeg også finder meget interessante. Især beskrivelsen af hekseforfølgelserne og de kloge koner er interessante, da Karen Gyldenstjerene også beskyldes - noget helt nyt for en adelig. Hun var bestemt en kvinde, der havde sine meningers mod og levede på anden vis end, hvad der var almindelig kutyme på den tid.

Hun mistede som så mange andre sin mand i en ung alder - men tog sig elskere, som hun levede mere eller mindre åbenlyst med uden at ville gifte sig igen. Dette vendte sig imod hende senere, da kongen skulle vælge side i den komplicerede sag.

Sproget er skrevet på en harmonisk måde, der passer til tiden, den beskriver, og alt i alt var det en dejlig bog at læse.

No comments: